Delhi/NCR

  • Mori Gate (North Delhi)
  • Sarai Kale Khan (South Delhi)
  • Shiv Vihar (North East Delhi)
  • Madanpur Khadar (South East Delhi)

Nuh, Haryana

  • Nuh Block
  • Tauru block

Uttarakhand (U.K)

  • Bindal Bridge, Dehradun
  • Mayakund, Rishikesh
  • Bhagwanpur, Haridwar

Uttar Pradesh (UP)

  • Budha J.J Colony (Sector- 8, Noida, U.P)